บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการ
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่าวิชาชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่ากะ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
 • - โบนัส 2 ครั้ง/ปี
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ, ช่วยเหลือสมรส, เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือในการซื้อรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ Honda (ป้ายแดง, เงินช่วยเหลือค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น, ค่าภาษาญี่ปุ่น)
 • - กองทุนทดแทน
 • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Kumi (Thailand) Co., Ltd.
25 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์: 036-374-107-10 ต่อ 251,252/ 092-252-4164
แฟกซ์: 036-374-111