บริการรับพิมพ์นามบัตร, แผ่นพับ, โบวชัวร์ ,สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ด้วยระบบ Offset
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยขยัน
  • - เงินรางวัลพิเศษ
  • - ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท เหรียญทองเทคโนโลยี การพิมพ์ จำกัด
เลขที่ 878,880,882,884 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.goodnamecard.com
ใช้งานแผนที่