RNG
สวัสดิการ
- กองทุนเงินทดแทน - ประกันสังคม - ค่าตำแหน่ง - วันหยุดตามประเพณีนิยมอย่างน้อย 13 วัน/ปี - วันหยุดพักผ่อนสำหรับพนักงานทำงานครบ1ปี 6วัน/ปี - รถรับส่งพนักงาน - โบนัสประจำปี - อื่นๆ (ตามตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RNG
32/20 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา
ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ใช้งานแผนที่