RNG
สวัสดิการ
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - วันหยุดตามประเพณีนิยมอย่างน้อย 13 วัน/ปี
  • - วันหยุดพักผ่อนสำหรับพนักงานทำงานครบ1ปี 6วัน/ปี
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - โบนัสประจำปี
  • - อื่นๆ (ตามตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RNG
32/20 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา
ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
ใช้งานแผนที่