บริษัท สหศิลป์ไฮเทค จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สหศิลป์ไฮเทค จำกัด
15 ซอยกาญจนาภิเษก 003 10150
เว็บไซต์: www.sahasilphitech.com