ให้คำปรึกษา และให้บริการการตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ - Incentive ประจำปี - จัดนำเที่ยวประจำปี ทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Mc Millan Woods (Thailand) Limited
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 8 ยูนิต 8 อี ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.mcmillanwoods.com