บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้านงานซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ของโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น บอร์ดคอนโทรล , อินเวอร์เตอร์, ไดร์ และดำเนินงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- คอมมิชชั่นทุกเดือน+เบี้ยเลี้ยง+เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินโนเวชั่น เพาเวอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
294/83 หมู่บ้านอาร์.เค.ออฟฟิศ ปาร์ค ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.ipt-engineering.co.th
ใช้งานแผนที่