บริษัท มิตรมายา จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร MiX ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับผู้ชายวัยทำงาน
สวัสดิการ
  • อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิตรมายา จำกัด
366/35-36 ถ.เจริญนคร ซ.เจริญนคร 62
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.mixmagazine.in.th