บริษัท ตังชัย จำกัด เป็นบริษัท ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมต่างๆ กำลังต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อมาร่วมงาน ตามตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
50/31
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 081-983-9939
แฟกซ์: 02-190-4174
เว็บไซต์: www.tankchai.co.th
ใช้งานแผนที่