บริษัท ตังชัย จำกัด เป็นบริษัท ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมต่างๆ กำลังต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อมาร่วมงาน ตามตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TANKCHAI CO., LTD.
50/31
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.tankchai.co.th
ใช้งานแผนที่