บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน จำหน่ายและบริการออกแบบ/ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบไฟฟ้าสำรองไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและความมั่นคงเข้าร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันสังคม 3. ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ 4. โบนัส 5. เบี้ยเลี้ยง 6. ค่าล่วงเวลา 7. ท่องเที่ยวประจำปี/งานสังสรรค์ปีใหม่ 8. เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน งานบวช คลอดบุตรและฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด
51/75 ซ.วิภาวดีรังสิต 66
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่