ผู้ผลิตและจำหน่ายผักสดปลอดภัยจากสารพิษ FUTURE FARM
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - อื่นๆ - ที่พัก (บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด
112 หมู่ 3
ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
เว็บไซต์: www.siamfuturefarm.com
ใช้งานแผนที่