พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านจัดสรรและคอนโดมีเนียม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ เช่น งานบวช,งานแต่งงาน ทุนเรียนต่อป.ตรี,ป.โท ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
555 อาคารรสา ทาวเวอร์ชั้น 28 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.rasa.co.th
ใช้งานแผนที่