บริษัท แมวดำ อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP ทั้งในและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมวดำ อุตสาหกรรม จำกัด
42/367 ม.5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ใช้งานแผนที่