บริษัท เค อาร์ โอ จำกัด
ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท อาคาร ถนน เขื่อน ฯลฯ
สวัสดิการ
  • 1. O/T
  • 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 3. จัดเลี้ยงปีใหม่
  • 4. วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
  • 5. โบนัส
  • 6. ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
  • 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค อาร์ โอ จำกัด
เลขที่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 10500