บริษัท เอ็นนิวน์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินเกี่ยวกับงานระบบ ไฟฟ้าและสื่อสาร งานสุขาภิบาล และระบบเครื่องปรับอากาศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท เอ็นนิวน์ เทคโนโลยี จำกัด
758 ถนนประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310