บริษัท มีเดีย ทัช จำกัด เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 โดยการออกอากาศ ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ประเภทฟรีทีวี เพื่อเผยแพร่ความบันเทิงให้กับผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ที่ประชาชนทั่วไปที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม PSI, HI SPEED INTERNET และประชาชนที่เป็นสมาชิกเคเบิ้ลทีวี ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลและตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
  • ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มีเดีย ทัช จำกัด
เลขที่ 100 อาคารนพวงศ์ ชั้น 4 หมู่ 8 ถนนติวานนท์
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.mediatouchtv.com
ใช้งานแผนที่