บริษัท วชิระ เทคโนโลจี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัทฯ ทำกิจการก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ให้แก่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วชิระ เทคโนโลจี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
200/237-8 ซ.พหลโยธิน82 12130