บริษัท สยามเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนอาหารเสริมพืช
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง - ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
8 ม.10 73130