บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) เป็นบริษัทประกอบการขนส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือ อิสาน ใต้ บริการด้วยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง วีไอพี 32 ที่นั่ง ปรัอากาศชั้น1 ปรับอากาศชั้น 2 และรถเช่าเหมา มีบริการมากว่า 25 เส้นทาง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - สวัสดิการการเดินทาง - วันหยุด - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.sombattour.com
ใช้งานแผนที่