บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานระบบระบายอากาศในโรงงาน เช่น งานระบบดูดควันเชื่อมในสายการผลิต , งานระบบห้องพ่นสี เป็นต้น ประของงาน 1 ) ออกแบบระบบระบายอากาศ 2 ) ปรับปรุงแก้ไขระบบ 3 ) งานผลิตและติดตั้งทั้งระบบ 4 ) งานผลิตพัดลมตามประสิทธิภาพที่ต้องการ 3 ) งานซ่อมบำรุง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
56/2 หมู่4 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่