บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานระบบระบายอากาศในโรงงาน เช่น งานระบบดูดควันเชื่อมในสายการผลิต , งานระบบห้องพ่นสี เป็นต้น
ประของงาน
1 ) ออกแบบระบบระบายอากาศ
2 ) ปรับปรุงแก้ไขระบบ
3 ) งานผลิตและติดตั้งทั้งระบบ
4 ) งานผลิตพัดลมตามประสิทธิภาพที่ต้องการ
3 ) งานซ่อมบำรุง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สวินเบอร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
56/2 หมู่4 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่