บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด
นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์-วิจัย ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฎิบัติการ
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันชีวิต, โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด
2991/18 อาคารชัชรีย์ วิสุทธานี ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.chatcharee.com
ใช้งานแผนที่