บริษัท แท่นเอกการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์กล่อง Packaging offset , Offest ประกบลูกฟูก
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แท่นเอกการพิมพ์ จำกัด
83 หมู่ 6 ถนนสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000