JobThai
บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ขวดพลาสติก, ฝาพลาสติก, แปรงสีฟัน ฯลฯ) เพื่อส่งให้ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพตามระดับพนักงาน (ตั้งแต่ 500 บาท - 3,000 บาท) - ค่าเบี้ยขยัน (2,000 บาท) (ยกเว้นฝ่ายขาย) - ประกันสังคม - OT - ค่าเข้ากะ - รถรับส่งพนักงาน
- โบนัสประจำปี - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - สวัสดิการเงินทุนการศึกษาบุตร - สวัสดิการของขวัญวันเกิด - ฝึกอบรมในและนอกสถานที่ - ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต สำหรับพนักงานอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
ติดต่อ
Premium Pack Group Co.,Ltd.
99/5 ม.3 ซ.วัดบัวโรย ถ.บางนา-ตราด กม.23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570