บริษัท ศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ จำกัด
ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ตามโรงเรียน และบริษัท ต่าง ๆ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ จำกัด
101/47 ซ.นวมินทร์74 10230
ใช้งานแผนที่