บริษัท ศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ จำกัด
ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ตามโรงเรียน และบริษัท ต่าง ๆ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี)
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ จำกัด
  101/47 ซ.นวมินทร์74 10230
  ใช้งานแผนที่