บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ออกแบบสถาปัตยกรรม และวางผังเมือง
สวัสดิการ
1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายให้แก่พนักงานทุกคนผลประโยชน์และค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ตามที่ประกาศไว้ 2. การพิจารณาปรับค่าจ้าง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ) 3. โบนัสประจำปี(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ) 4. ท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
988 อาคารเซเว่นเพลส ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วิธีการเดินทาง
จากบีทีเอสสถานีพระโขนง รถเมย์สาย 71, สาย 40 และสาย 133 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รถเมย์สาย 71และสาย 40
ใช้งานแผนที่