บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชภัณฑ์ทาง การแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มากว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิต มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน - ประกันสุขภาพกลุ่ม - เครื่องแบบพนักงาน - วันลาพักร้อน 7 วัน/ปี - วันหยุดประจำปี - เงินช่วยเหลือและวันหยุดพิเศษในการจัดงานสมรส - เงินช่วยเหลือและวันหยุดพิเศษในการจัดงานฌาปณกิจ - ตรวจสุขภาพประจำปี - อาหารกลางวัน - ข้าวฟรี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ - รางวัลไม่หยุดงาน - รางวัลตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทตามอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด
665 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.meditek-thailand.com
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอ่อนนุช
ใช้งานแผนที่