รับทำบัญชี ภาษี ประกันสังคม ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบกรณีพิเศษ ที่ปรึกษาทางบัญชี การเงิน และภาษี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี-การเงินทั้งในและนอกสถานประกอบการ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร 1 ปี - ส่งอบรมสัมมนา - ชุดพนักงาน - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักงาน เอส เอ็ม แอล การบัญชี และภาษีอากร
102/43-44 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 ถนนติวานนท์ 11120
เว็บไซต์: www.smlacctax.com
ใช้งานแผนที่