ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างโครงข่ายสายเคเบิล และท่อร้อยสายเคเบิล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี โดยร่วมงานกับ TOT , CAT และบริษัทเอกชนต่าง ๆ มากมาย
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการคลอดบุตร /เยี่ยมไข้ - สวัสดิการช่วยเหลือประสบภัย - ค่าล่วงเวลา / เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ค่าโทรศัพท์ / ค่าน้ำมันรถ ( เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
ติดต่อ
บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
351 ถ.บอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.sangsiri.com
ใช้งานแผนที่