ดำเนินการรับเหมาก่อสร้างโครงข่ายสายเคเบิล และท่อร้อยสายเคเบิล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี โดยร่วมงานกับ TOT , CAT และบริษัทเอกชนต่าง ๆ มากมาย
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - โบนัส
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - สวัสดิการคลอดบุตร /เยี่ยมไข้
 • - สวัสดิการช่วยเหลือประสบภัย
 • - ค่าล่วงเวลา / เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
 • - ค่าโทรศัพท์ / ค่าน้ำมันรถ ( เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
ติดต่อ
บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
351 ถ.บอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.sangsiri.com
ใช้งานแผนที่