บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยทีมผู้บริหารกลุ่มอินโดรามา ผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (Polyester) กำลังเพิ่มกำลังการผลิต\t\t\t\t\t\t\t มีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และรักความก้าวหน้ามาร่วมงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่งพนักงาน - หอพัก - ค่ากะ - เบี้ยขยัน,เบี้ยขยันพิเศษ - ค่าอาหาร - โบนัสประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพครอบครัว - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - วันหยุดตามประเพณี - เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพบิดา,มารดา,คู่สมรส, บุตร - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 6 ถ.ไอสอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150