บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยทีมผู้บริหารกลุ่มอินโดรามา ผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ (Polyester) กำลังเพิ่มกำลังการผลิต
มีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และรักความก้าวหน้ามาร่วมงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - หอพัก
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยขยัน,เบี้ยขยันพิเศษ
 • - ค่าอาหาร
 • - โบนัสประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพครอบครัว
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - วันหยุดตามประเพณี
 • - เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพบิดา,มารดา,คู่สมรส, บุตร
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 6 ถ.ไอสอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150