บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
จากการรวมตัวกันของผู้เชียวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์เพื่อประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยธุรกิจหลักของบริษัท มุ่งเน้นทางด้านให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาติดตั้งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Quick ERP ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ประยุกต์ประเภท ERP (Enterprise Resource Planning)ที่ช่วยเชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน เป็นระบบที่ช่วยจัดการด้านการบริหาร การเงิน การผลิต บุคคล และบัญชีในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตหรือทั่วไปที่ครอบคุมตั้งแต่ การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุสินค้าคงเหลือ และการบัญชีด้วยความสามารถในการเชื่อมโยง ระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรเองจึงทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สะดวก และลดขั้นตอนการทำงานร่วมทั้งช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ี้ในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกด้วยและ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ต้องการระบบ ERP ด้วยงบประมาณการลงทุนไม่สูงมาก เป็นซอฟท์แวร์ประยุกต์มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับ ความต้องการในประเทศไทยอย่างแท้จริง Quick ERP ถูกออกแบบเพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมากและต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง บริษัท ควิกอีอาร์พี จำกัด ดำเนินงานด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมที่จะให้บริการในด้านต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ปรัชญา ทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคุณภาพ รวดเร็วฉับไว และบริการเป็นกันเองต่อลูกค้าด้วยราคาที่พึงพอใจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
223 ถ.กาญจนาภิเษก 10160
เว็บไซต์: www.quickerpthailand.com