บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด
บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด (Creativity Center Co.,Ltd.) สถาบันฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคิดสร้างสรรค์อย่างครบวรจรสำหรับผู้บริหาร โดยดำเนินการสอนหลักสูตรการคิดสร้างสรรค์ระดับโลก เช่น หลักสูตร Six Thinking Hats (การคิดแบบหมวกหกใบ) , หลักสูตร Lateral Thinking (การคิดสร้างสรรค์) หลักสูตร The Power of Perception (10 เครื่องมือคิดของผู้นำ)เป็นต้น ให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงาน มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด
13 อาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ชั้น 2 ถ.พิชัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.creativitycenter.co.th
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 70 ผ่าน
ใช้งานแผนที่