บริษัท เทอร์เรคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
www.therec-corp.com จำนวน พนักงาน 55 คน 1)ธุรกิจจัดจำหน่าย / TRADING : - นำเข้า ประกอบ จำหน่าย และให้บริการ พัดลม แรงดัน สูง แบบพิเศษ ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม จาก อเมริกา อังกฤษ และ อิตาลี - นำเข้า ประกอบ จำหน่าย และให้บริการ วาล์ว แบบ พิเศษ และอุปกรณ์ประกอบ ที่ ใช้ เฉพาะกับการ ลำลียง วัสดุ ประเภท เม็ด และ ผง ในโรงงาน อุตสาหกรรม โรงงานอาหาร และ พืชผลการเกษตร จาก เนเธอร์แลนด์ และเยอรมันนี 2) ธุรกิจการผลิต / MANUFACTURING : - ผลิต ออกแบบ ประกอบ จำหน่าย และให้บริการ อุปกรณ์ที่ ใช้ เฉพาะกับการ ลำลียง วัสดุ ประเภท เม็ด และผง ในโรงงาน อุตสาหกรรม โรงงานอาหาร และ พืชผลการเกษตร หลาย ประการ ภายใต้ แบรนด์ ของ บริษัท “THEREC” 3) ธุรกิจ ออกแบบ จัด สร้าง งานระบบวิศวกรรม / TURN-KEY CONTRACTING : - ออกแบบ และ จัดสร้าง ระบบ ลำเลียง วัสดุ ประเภท เม็ด และผง ทางท่อ โดยใช้พัดลมอุตสาหกรรม แรงดัน สูง แบบพิเศษ เป็นตัวส่ง / ซึ่งทางบริษัทเทอร์เรค นับเป็นบริษัท ของคนไทยรายแรกๆที่ได้ริเริ่ม การออกแบบ คำนวน ต่างๆด้วย ตัวเองโดยไม่ได้พึ่ง การ ช่วยเหลือจาก ซัพลายเออร์ จากต่างประเทศ / เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 นับเป็นเวลา10 ปี มาแล้ว อีกทั้ง เทอเรคคอร์ปอเรชั่น ยังเป็น บริษัท เดียว ในประเทศไทย ที่ทำธุรกิจ จัดสร้าง ระบบ ลำเลียง วัสดุ ด้วยลมเพียงอย่างเคียว (ทั้งนี้โดย จุดประสงค์ เพื่อความเกื้อหนุน กันกับธุรกิจนำเข้า ประกอบ จำหน่าย และให้บริการ พัดลม แรงดัน สูง อันเป็นธุรกิจ แต่แรกเริ่ม ของบริษัท) จึงทำให้ทาง บริษัท เทอร์เรคคอร์ปอเรชั่น มีความชำนาญเป็นอย่างสูง และเ เป็น ผู้นำ ในธุรกิจนี้ โดยมี จำนวน ผลงาน ในอดีต มากที่สุดในประเทศ - ออกแบบ และ จัดสร้าง ระบบ ลำเลียง แก๊สชีวภาพ ทางท่อ โดยใช้พัดลมอุตสาหกรรม แรงดัน สูง แบบพิเศษ เป็นตัวส่ง
สวัสดิการ
salary + ot + commission +bonus
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทอร์เรคคอร์ปอเรชั่น จำกัด
88 ถนน วงแหวน กาญจนาภิเษก 4/2
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.thereccorp.com , www.therec-corp.com
ใช้งานแผนที่