บริษัท สันติพิทักษ์ จำกัด
บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สันติพิทักษ์ จำกัด
122/10 ชั้น 8 อาคารเซนต์โธมัส ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่