บริษัทฯ เราเป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและนำเข้าลวดเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมโลหะเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ และในปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • 1. ภาษีบริษัทฯ ออกให้ ***
 • 2. เงินค่าล่วงเวลา (โอที)
 • 3. เงินช่วยเหลือค่าที่พัก 1,800 บาทต่อเดือน (เฉพาะพนักงานประจำ)
 • 4. ค่าครองชีพ 150 บาท (เฉพาะพนักงานประจำ)
 • 5. เบี้ยขยัน, ค่ากะกลางคืน, ค่าอาหาร, เบี้ยเครื่องจักร, เบี้ยพิเศษ OT (เฉพาะพนักงานฝ่ายผลิต)
 • 6. เงินโบนัสปลายปี (ตามผลประกอบการ)
 • 7. ปรับค่าจ้างประจำปี(ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • 8. เงินช่วยเหลืองานแต่ง, งานฌาปณกิจ
 • 9. ประกันภัยกลุ่ม (กรณีผ่านทดลองงานแล้ว)
 • 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีผ่านทดลองงานแล้ว)
 • 11.ข้าวฟรีและอาหารกลางวันฟรี
 • 12.สวัสดิการลาพักร้อน 12 วัน สูงสุด 20 วัน (เฉพาะพนักงานประจำ)
 • 13.ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้า
 • 14.กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน
 • 15.กิจกรรมกีฬา, อบรม, สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 16.สวัสดิการลาเพื่อการฌาปณกิจของบุคคลในครอบครัว, ลาแต่งงาน, ลาภรรยาคลอดบุตร
 • 17.สวัสดิการเงินกู้ยืมระยะสั้น (เฉพาะพนักงานประจำ)
 • 18.รถรับส่งพนักงาน เส้นทาง สายศรีราชา บริเวณโรงแรมเดอะซิตี้, ปากร่วม, สะพานสี่, อีสเทิร์นซีบอร์ด และในเครือสหพัฒน์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน สตีล เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
300/41 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.nsswt.co.th
ใช้งานแผนที่