บริษัทฯ เราเป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและนำเข้าลวดเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมโลหะเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ และในปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
1. ภาษีบริษัทฯ ออกให้ *** 2. เงินค่าล่วงเวลา (โอที) 3. เงินช่วยเหลือค่าที่พัก 1,800 บาทต่อเดือน (เฉพาะพนักงานประจำ) 4. ค่าครองชีพ 200 บาท (เฉพาะพนักงานประจำ) 5. เบี้ยขยัน, ค่ากะกลางคืน, ค่าอาหาร, เบี้ยเครื่องจักร, เบี้ยพิเศษ OT (เฉพาะพนักงานฝ่ายผลิต) 6. เงินโบนัสปลายปี (ตามผลประกอบการ) 7. ปรับค่าจ้างประจำปี(ตามผลงานและผลประกอบการ) 8. เงินช่วยเหลืองานแต่ง, งานฌาปณกิจ 9. ประกันภัยกลุ่ม (กรณีผ่านทดลองงานแล้ว) 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีผ่านทดลองงานแล้ว) 11.ข้าวฟรีและอาหารกลางวันฟรี 12.สวัสดิการลาพักร้อน 12 วัน สูงสุด 20 วัน (เฉพาะพนักงานประจำ) 13.ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้า 14.กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน 15.กิจกรรมกีฬา, อบรม, สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 16.สวัสดิการลาเพื่อการฌาปณกิจของบุคคลในครอบครัว, ลาแต่งงาน, ลาภรรยาคลอดบุตร 17.สวัสดิการเงินกู้ยืมระยะสั้น (เฉพาะพนักงานประจำ) 18.รถรับส่งพนักงาน เส้นทาง สายศรีราชา บริเวณโรงแรมเดอะซิตี้, ปากร่วม, สะพานสี่, อีสเทิร์นซีบอร์ด และในเครือสหพัฒน์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน สตีล เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
300/41 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.nswt.co.th
ใช้งานแผนที่