บริษัท เบสท์ โพสท เพรส จำกัด
ทางบริษัท ฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานหลังพิมพ์ ปั๊มเคทอง อาบยูวี
สวัสดิการ
1. EXTRA 2. เบี้ยขยัน 3. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 4. โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบสท์ โพสท เพรส จำกัด
99/5 ม.6 74000