บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
มีทุนจดทะเบียน 100,000 ล้านบาท เงินสำรองประกันภัย 90,000 ล้านบาท เปิดดำเนินกิจการปีที่ 67 ปี มีสาขาทั่วประเทศ 254 สาขา เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่น 4 ปีติดต่อกันจากกรมการประกันภัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
99/999 อาคารไทยประกันชีวิตจำกัด
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000