สถาบันอาหาร
สถาบันอาหาร เป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ให้บริการด้านวิชาการ เทคนิควิศวกรรม และข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจนดำเนินงานวิจัยนโยบาย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สถาบันอาหาร
เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.nfi.or.th
ใช้งานแผนที่