บริษัทผลิตไม้พื้นจากไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก 97%รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
สวัสดิการ
- เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง - ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการ) - ที่พัก (บางตำแหน่ง/บางกรณี)
ติดต่อ
BNS WOOD INDUSTRY CO., LTD.
79/1 หมู่ 5 ถ.รพช.-ท่ากูบ
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เว็บไซต์: www.bnswood.co.th