บริษัทผลิตไม้พื้นจากไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก 97%รวมถึงไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
สวัสดิการ
  • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
  • - ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบการ)
  • - ที่พัก (บางตำแหน่ง/บางกรณี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BNS WOOD INDUSTRY CO., LTD.
79/1 หมู่ 5 ถ.รพช.-ท่ากูบ
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เว็บไซต์: www.bnswood.co.th