บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รากฐานแห่งความมั่นคง สู่ความสำเร็จที่คุณมั่นใจ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ รวมทั้งประกันกลุ่มแก่ทั้งลูกค้าบุคคล และสถาบันบริหารงานและดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล และมีตัวแทนมืออาชีพที่มีคุณภาพโดยมีรางวัลจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเครื่องรับรอง บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เป็นหนึ่งบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกของประเทศ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มั่นคงและมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในตลาดการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล และมีบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่การันตีความไว้วางใจ* หนึ่งในบริษัทที่เติบโตรวดเร็ว และมั่นคงที่สุดในตลาดประกันชีวิตไทย* สินทรัพย์รวมมากกว่า 66,200 ล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม 2549)* รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ปี 2549จากกรมการประกันภัย* รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ปี 2552 จากสำนักงาน คปภ.* รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 2551 และ 2552* รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น (TNQA) ต่อเนื่อง 20 ปี คนแรกของไทย
สวัสดิการ
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือสังคม มีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างประเทศและได้รับรางวัลต่างๆ มากกมาย นี่คือโอกาสครั้งสำคัญของคุณ เพียงเปิดรับโอกาสดีๆ สักครั้งคุณก็จะได้พบกับอาชีพมหัศจรรย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
73/7 หมู่ 6 อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 3 สาขาศรีนครินทร์-อุดมสุข ถ.ศรีนครินทร์ 10250
เว็บไซต์: www.scblife.co.th