จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร การศึกษาดูงาน หรือสัมมนา นอกสถานที่ ทั้งต่างประเทศ และ ภายในประเทศ การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ โปรโมท เปิดตัวสินค้าใหม่ ตลอดจนบริการด้าน ตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท
สวัสดิการ
  • 1. เงินเดือนประจำ
  • 2. ประกันสังคมประกันสุขภาพ
  • 3. ท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์
793 ถนนลาซาล
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.earththaitravel.com
วิธีการเดินทาง
  • ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
ใช้งานแผนที่