บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสำอางชั้นนำมากว่า 40 ปี ดำเนินการส่งออก
มากกว่า 30 ประเทศ ทั้งในแถบอเมริกา ยุโรป และเอเชีย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 85 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130