บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสำอางชั้นนำมากว่า 40 ปี ดำเนินการส่งออก มากกว่า 30 ประเทศ ทั้งในแถบอเมริกา ยุโรป และเอเชีย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรดังนี้
ติดต่อ
บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 85 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130