บริษัท ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ จำกัด
RVP has been founded by IT veterans. Our aim is to provide IT consultancy and development services to financial and telecommunications sectors, as well as to develop software packages for the general IT market. บริษัท ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ จำกัด ผู้ให้บริการและพัฒนาระบบงานสนับสนุน ระบบงานเครือข่ายโทรคมนาคม และระบบอื่นๆ รวมไปถึงการผลิตซอฟแวร์สำเร็จรูป ที่ทำระบบให้หน่วยงานใหญ่มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ประกันสุขภาพบริษัท ประกันสังคม ค่าตอบแทนพิเศษ งานสัมมนา และฝึกอบรม ลากิจ - ลาป่วย, วันหยุดพักผ่อนประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริเวอร์ปาร์ค คอนซัลแตนส์ จำกัด
95/18 หมู่บ้านอารีย์รักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์1
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.riverpark.co.th
วิธีการเดินทาง
ใกล้รถไฟฟ้าอารีย์
ใช้งานแผนที่