บริษัท ธนนันท์ เคมีคอล จำกัด
บริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม, สารให้ความหนึด, สารให้ความหวาน เคมีภัณฑ์อื่นๆ และเครื่องเทศชนิดต่างๆ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน เพื่อร่วมขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • commision
  • สวัสดิการอื่นๆ
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนนันท์ เคมีคอล จำกัด
15/244 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.thananan.com