บริษัท ธนนันท์ เคมีคอล จำกัด
บริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม, สารให้ความหนึด, สารให้ความหวาน เคมีภัณฑ์อื่นๆ และเครื่องเทศชนิดต่างๆ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน เพื่อร่วมขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • commision
 • สวัสดิการอื่นๆ ประกันสังคม ตรวจสุุขภาพประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท ธนนันท์ เคมีคอล จำกัด
  15/244 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท
  ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  เว็บไซต์: www.thananan.com