บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี โดยเบื้องต้นได้ร่วมกิจการกับบริษัทก่อสร้างที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ.2527ได้แยกออกมาก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ณ ที่ทำการปัจจุบันและดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อเนื่องมาโดยลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 200 ล้านบาท
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.โบนัส 3.เบี้ยเลี้ยง 4.โอที
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรม และธุรกิจ จำกัด
14 ซอยศรีนครินทร์ 7 (ลำสาลี2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.bangkok-techno.com
ใช้งานแผนที่