ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก,บรรจุ แบ่งบรรจุ และคลังสินค้าประเภทชิ้นส่วนอะไหล่รถบรรทุกและผลิตประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ภายใตคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
สวัสดิการ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท
 • - ค่าล่วงเวลา (OT)
 • - ค่าอาหารโอที 30 บาท
 • - ค่ากะ 120 บาท
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - ประกันชีวิต 100,000 บาท
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รถรับ-ส่ง ( กรุงเทพฯ/ชลบุรี )
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - ค่าของขวัญวันเกิด
 • - เงินทำขวัญบุตรแรกเกิด
 • - เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ ( สามี ภรรยา บุตร คนในครอบครัว )
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าน้ำมัน
 • - ค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว
 • - กิจกรรม ( งานเลี้ยงปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
700/655,657 หมู่ 1 ถนน บางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (เฟส7)
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.okalog.co.th
ใช้งานแผนที่