ประกอบธุรกิจบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องจักร (export packing service) เป็นเวลากว่า 20 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าครองชีพ
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • - เบี้ยขยัน
 • - รถตู้รับส่ง
 • - ค่าทำงานต่างจังหวัดและค้างคืน
 • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • - กองทุนฌาปนกิจร่วมใจ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือมรณกรรม
 • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรส
 • - สวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้,เยี่ยมคลอด
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปีสูงสุด10วัน
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - บริการข้าวสวยฟรี
 • - กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
235 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2)
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.nittsushoji.co.th