ประกอบธุรกิจบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออก ชิ้นส่วนรถยนต์ และเครื่องจักร (export packing service) เป็นเวลากว่า 20 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ค่าเช่าบ้าน - ค่าอาหาร - ค่าครองชีพ - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - เบี้ยขยัน - รถตู้รับส่ง - ค่าทำงานต่างจังหวัดและค้างคืน - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี - กองทุนฌาปนกิจร่วมใจ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - สวัสดิการเงินช่วยเหลือมรณกรรม - สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมรส - สวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้,เยี่ยมคลอด - วันหยุดพักร้อนประจำปีสูงสุด10วัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - บริการข้าวสวยฟรี - กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
235 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2)
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: http://www.nittsushoji.co.th