บริษัท ฉัฐกานต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ อพาสเม้นท์ให้เช่า มีทั้งรายเดือน และรายปี มีทั้งลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติ มีจำนวนห้องพัก 50 ห้อง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารครบครัน
สวัสดิการ
มีที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฉัฐกานต์ จำกัด
500/2 ชั้น1 อาคาร เค.เอ็ม.ริเวอร์ไซด์ 10120
เว็บไซต์: www.km-riverside.com
ใช้งานแผนที่