บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทวองกรุ๊ป 16 บริษัท ประกอบธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น โชว์รูมขายและศูนย์บริการรถยนต์ 4 สาขา ธุรกิจส่งออกจิวเวอร์รี่ ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้ามาร่วมงานกับบริษัท วอง ฮอนด้าคาร์ส์ ในสาขาพญาไท สาขาลาดพร้าว สาขารังสิต ศูนย์บริการซ่อมสี - ตัวถัง สาขาบางบัว และเพื่อรองรับการเตรียมตัวเปิดสาขาใหม่เร็วๆนี้
สวัสดิการ
 • - โบนัส
 • - ค่าคอมมิชชั่น
 • - Incentive ประจำเดือน
 • - ลาพักร้อน 6 - 10 วัน
 • - ลากิจ 6 วัน
 • - ลาอุปสมบท
 • - เงินช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว
 • - งานสมรส
 • - ค่าคลอดบุตร
 • - เพลิงไหม้บ้าน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - ค่ายานพาหนะ
 • - ค่าชุดฟอร์ม
 • - ค่าซักชุดฟอร์ม
 • - ซื้อรถหรือเข้าศูนย์บริการราคาพิเศษ
 • - กองทุนเงินสะสม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
2629 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.hondawong.com/about_wong.htm
ใช้งานแผนที่