สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจญี่ปุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
สวัสดิการ
- สวัสดิการสังคม - กองทุนสำรอง - ประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: cgel.tni.ac.th
ใช้งานแผนที่