รับทำบัญชีรายปี รายเดือน ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร ให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจ
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา โบนัส ประกันสังคม ลาพักร้อน เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทูพีเอส แอคเค้าติ้ง จำกัด
99/539 หมู่ 4 หมู่บ้านสีวลีสุวรรณภูมิ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.2ps-accounting.com