บริษัท อินโนเวชั่น กราฟฟิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลา 11 ปี ให้บริการด้านออกแบบกราฟฟิกส์, ด้านสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการขาย ต้องการปรับขยายโครงสร้างเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. เงินเดือนประจำ 2. ประกันสังคม 3. เบี้ยขยัน 4. ค่ายานพาหนะ 5. โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินโนเวชั่น กราฟฟิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
420/68 ถ.กาญจณาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ใช้งานแผนที่